Bilgi ve Destek: 0462 777 0 177

Hizmetlerimiz

Hukuki Hizmetler

Sitelerde / İş Merkezlerinde yönetimsel anlamda uzlaşılamayan durumlarda ve yönetim planında hüküm bulunmayan hallerde, Kat Mülkiyeti Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku ve ilgili yasa hükümleri uygulanmasının sağlanması,

Kat malikleri ya da kiracılardan aidat ve avans ödemelerini aksatanlar hakkında yasal işlemlerin yapılması.

Bütçe Hizmetleri

Aidatların tahsil edilmesi, (elden aidat toplanmaz)

Binanın yönetimiyle ilgili ödemelerin yapılması,

Yükümlülüklerini yerine getirmeyen sakinlerin dava ve icra takiplerinin planlanması/yürütülmesi,

Her ay gelir-gider kalemlerini gösteren raporlar ile borç-alacak çizelgelerinin hazırlanması,

Gelir-gider kalemlerinin kayıtlarının tutulması, vb.

Güvenlik Hizmetleri

Sitede can ve mal güvenliğinin korunması.

Siteye yönelik tehdit ve rizikoların önlenmesi.

Sitedeki güvenlik kamera kayıtlarının kontrol altında tutulması, arşiv kayıtlarının yapılması.

Sitede giriş ve çıkışların kontrol altında tutulması.

Siteye giriş yapan tüm iş takipçisi, nakliyeci, yardımcı personelin giriş çıkış kayıtlarının tutulması, nezaret edilmesi ve bu kayıtlar ile ilgili tüm raporların yönetime sunulması.

Verilen güvenlik hizmeti ile site prestijinin korunması.

Teknik Hizmetler

ORTAK ALANLARA İLİŞKİN;

Santral ve telefon sistemleri,

Elektrik, mekanik ve sıhhi tesisat sistemlerinin bakım ve kontrolü,

Ortak alan aydınlatma tesisatı,

Periyodik asansör kontrol ve bakımı,

Güvenlik ve alarm sistemlerinin kontrolü,

Yangın söndürme tüplerinin periyodik bakımı ve dolumu,

Aydınlatma, yangın ve doğalgaz alarm sistemlerinin kontrolü,

Isıtma sistemlerinin periyodik bakımları,

Diafon ve ortak uydu anten tesisatı.

BAHÇE, HAVUZ BAKIM, TEMİZLİK ve HAŞERE KONTROL HİZMETLERİ

Şirketimiz peyzaj – bahçe, havuz bakımı ve çevre temizliği ile titizlikleilgilenir. Binada kapıcı hizmeti sunan personel yoksa şirketimiz bu hizmeti sunacaktır. Eğer sitelerde bu hizmeti yürüten görevliler varsa bu görevlilere ait çalışma talimatnameleri hazırlanır ve rutin olarak denetim ve kontrolleri yapılır.

Mevcut yeşil alanların bakımı, korunması ve yaşatılmasının yanı sıra,ekonomik peyzaj çözümleri geliştirerek, site ortak yaşam alanlarının temiz, sağlıklı ve hijyen kalması sağlanır ve estetik bir görünüm kazandırılır. İlaçlama, çim biçme, gübreleme, sulama, çapalama, budama hizmetleri düzenli olarak yürütülür.

Havuz bakımında yapılan yanlış ve eksik işlemler yüzme havuzunun sağlıksız bir ortama dönüşmesine neden olur. Büyük harcamalar yapılarak edinilen yüzme havuzunun sağlıklı bir şekilde kullanılabilmesi için, aynı hassasiyetle bakımının yapılması gerekir.

Bakım uzman kişilerce yapılıyorsa sağlıklıdır.

İnsan sağlığına zarar veren, ortak yaşam ve kullanım alanlarına yerleşmiş zararlılardan korunmak için haşere ile mücadele edilir. Haşerelerin ortamda üremesini ve yerleşmesini engelleyecek tedbirler alınır. Bu alanlar hijyenik kurallara uygun olarak ilaçlanır.

Site ortak alanlarının sürekli olarak temiz, sağlıklı ve hijyenik kalmasıyolunda gerekli temizlik hizmeti aksamaksızın ve düzenli yürütülmesi sağlanırken, blokların iç ve dış temizliği, su depolarının dezenfektasyonu, otoparkların temizliği, çöplerin toplanması hizmetleri gerçekleştirilir.